TOP RANKERS STUDENTS

B.Ed.

YEAR

RANK

NAME OF THE STUDENTS

PERCENTAGE

2010-11

1

PRIYANKA PANDEY

67

2

RISHIKA SINGH, SMITA SINHA

66.6

3

ANKITA VERMA

65.9

2011-12

1

FIRDAUS ANJUM

70.2

2

AMINA KHATUN

68.7

3

ROSHNI SHUKLA, ANITA BHADAURIYA

68.5

2012-13

1

RADHIKA AWASTHI

70.9

2

PRIYANKA CHAURASIYA

70.4

3

SHALINI AGARWAL

69.7

2013-14

1

KRATI TANDON

72.46

2

MANSI SINGH

71.8

3

ANKITA YADAV, APARNA PATHAK

69

2014-15

1

NEELAM NIRANJAN

76.6

2

MEENA SINGH

74.5

3

SHIRI NAZ

73.66

B.T.C.

YEAR

RANK

NAME OF THE STUDENTS

PERCENTAGE

2010

1

RUCHI VERMA

78

2

NEETU DOHARE

77.5

3

ROLI SINGH YADAV

77.3

2011

1

MUBASHSHIR HUSSAIN

81.4

2

MOHD. WASIM SIDDIQUI

80.5

3

MOHD. AJMAL

80

2012 (A)

1

NIDHI BALA

79.4

2

ANJALI SINGH

78.3

3

KUNWAR KULDEEP SINGH KATIYAR

77.8

2013 (B)

1

ANIRUDDH PRATAP

78.1

2

PRAGATI SHUKLA

77.6

3

NIDHI YADAV

77.5

B.Com.

YEAR

RANK

NAME OF THE STUDENTS

PERCENTAGE

2012-13

1

RANGOLI PANDEY

60.6

2

MAMTA GUPTA

58.4

3

DEEPANJALI BAJPAI

58

2013-14

1

VAISHALI AWASTHI

67.7

2

AISHWARYA GUPTA

67.05

3

HARSHITA SRIVASTAVA

64.3

2014-15

1

VERTIKA SAXENA

59.4

2

KAJAL SINGH

58.9

3

TRACHA CHAUHAN

58.7

B.A.

YEAR

RANK

NAME OF THE STUDENTS

PERCENTAGE

2011-12

1

PRIYA SHUKLA

57.6

2

SHASHI MISHRA

57.1

3

AISHA SALEEM

52

2012-13

1

CHHAMA SINGH

58.2

2

PREETI YADAV

58.1

3

SHASHI SINGH

55.6

2013-14

1

MADHURI NIGALTIA

58.7

2

WASTI SHARMA, GEETA RAJBHAR

54.2

3

POOJA TIWARI

52.7

2014-15

1

AMRA ZAMIR

61.8

2

ARTI SAINI

60

3

PRIYA AWASTHI

57.2